Όροι Χρήσης – Προσωπικά Δεδομένα – Πολιτική GDPR

Όροι Χρήσης – Προσωπικά Δεδομένα – Πολιτική GDPR2020-05-27T13:55:08+03:00

Ποιοί είμαστε – Υπεύθυνος επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία μας, με την επωνυμία «ΣΕΡΠΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ », που εδρεύει στην Λαμία , Μεγάλου Αλεξάνδρου 33, Α.Φ.Μ.: 801128702 , ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ, τηλέφωνο επικοινωνίας 6939853612, ηλεκτρονική διεύθυνση  serpanosthanasis@gmail.com , εφεξής καλούμενη ώς «η εταιρεία».
Η εταιρεία συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/EE). Η εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/πελατών του ηλεκτρονικού & φυσικού καταστήματος και να τηρεί τις σχετικές ρυθμίσεις του δικαίου της ΕΕ και του εθνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Δεν διατηρούμε αλλά και ούτε ζητούμε από τον χρήστη/πελάτη/επισκέπτη δεδομένα τα οποία χαρακτηρίζονται ως <<ευαίσθητα προσωπικα δεδομένα>>, όπως δεδομένα σχετικά με την υγεία/πολιτικές πεποιθήσεις κλπ.

Η λήψη των <<προσωπικών δεδομένων>> πραγματοποιείται μόνο εφόσον εσείς αυτοβούλως τα παρέχετε. Ποιο αναλυτικά τα δεδομένα συλλέγονται με τους παρακάτω τρόπους:

Cookies

Διαβάστε σχετικά με την Πολιτική μας για τα Cookies στην αντίστοιχη ενότητα: Πολιτική Cookies

Φόρμες Επικοινωνίας

Αν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή αφήσετε κάποιο σχόλιο για κάποιο προϊόν μας, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, όπως Όνομα/Επώνυμο, Τηλέφωνο επικοινωνίας, email.

Τηλεφωνικές / Online Παραγγελίες

Κατά την δημιουργία μιας παραγγελίας από τον πελάτη , θα ζητηθούν προσωπικά δεδομένα τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας από την πλευρά της εταιρίας μας, όπως είναι το Όνομα,Επώνυμο,ταχυδρομική διεύθυνση/έδρα , Τηλέφωνα ,ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), ΑΦΜ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΟΥ(εφόσον ο πελάτης είναι νομικό πρόσωπο). Με την υποβολή παραγγελιών η εταιρία συγκεντρώνει το ιστορικό παραγγελιών κάθε χρήστη. Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγονται δεδομένα που ο Κανονισμός χαρακτηρίζει ως ειδικές κατηγορίες δεδομένων («ευαίσθητα δεδομένα»).

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα/σελίδες/προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.) που παρέχονται από άλλους ιστότοπους(π.χ YouTube/Instagram κλπ). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Αν και δεν μοιράζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με κανέναν τρίτο, ωστόσο κρίνεται απαραίτητο για την εκτέλεση της παραγγελίας σας να αναγραφούν/γνωστοποιηθούν τα στοιχεία σας (ονομα/επώνυμο,διεύθυνση, τηλέφωνο) στις εταιρίες ταχυμεταφορών και εταιρίες μεταφοράς αγαθών(μεταφορικές εταιρίες)- τοποθέτησης, απαραίτητα για την μεταφορά των προϊόντων που αγόρασατε στο χώρο σας και κρίνεται απαράιτητο για την εκτέλεση της παραγγελίας σας.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προαναφέρθηκαν για την παραγγελία, συλλέγονται για την εκτέλεση των παραγγελιών και την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών στοιχείων, διατηρούνται όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της παραγγελίας καθώς και για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των φορολογικών διατάξεων που ισχύουν από το νόμο.

Για δεδομένα που συλλέγονται από τις φόρμες επικοινωνίας, αυτά δεν αποθηκεύονται στον σέρβερ μας ,αλλά ανακατευθύνονται αυτούσια στο εταιρικό μας e-mail το οποίο ελέγχεται και διαβάζεται από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας μας και μόνο από αυτό. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για χρονικό διάστημα ενός (1) ημερολογιακού μήνα για σκοπούς εξυπηρέτησης του πελατη, αλλά δεν χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που υποβάλλονται σε αυτήν για προωθητικούς σκοπούς.

Πως προστατεύουμε τα στοιχεία σας

Τόσο η επεξεργασία των στοιχείων από τα email που όπως προαναφέρθηκε συλλέγονται από τις φόρμες επικοινωνίας , όσο και ο έλεγχος του Server του ιστότοπου γίνονται από εναν και μόνο τερματικό (υπολογιστή) στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας αποκλειστικά και μόνο από έναν υπεύθυνο, προσωπικό του καταστήματος . Τέλος η φυσική ασφάλεια του τερματικού καθώς και η ασφάλιση του φυσικού αρχείου(εγγράφων) .

Τι διαδικασίες έχουμε υιοθετήσει για την παραβίαση δεδομένων

Σε περίπτωση που ήθελε συμβεί παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, γεγονός που εμπεριέχει την πιθανότητα να έχουν αποκαλυφθεί προσωπικά δεδομένα, τότε μέσα σε 72 ώρες από την αναγνώριση του συμβάντος ειδοποιούμε την αρμόδια εποπτική αρχή και τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν τα προσωπικά δεδομένα.

Δεδομένου ότι δεν είμαστε πάνω από 250 εργαζόμενοι στην επιχείρησή μας, ότι εκτελούμε περιστασιακή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ότι δεν επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ούτε επεξεργαζόμαστε ποινικά δεδομένα, ως εκ τούτου δεν υποχρεούμαστε σε τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν ενήλικους. Στον ιστότοπό μας δεν εκτελούμε έλεγχο ταυτότητας ενηλίκου – ανηλίκου ούτε και θεωρούμε ότι ο ιστότοπός μας είναι βλαπτικός στους ανήλικους. Εάν ωστόσο ανήλικος αποκτήσει πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή εγγραφεί στο σύστημά μας, θεωρούμε ότι το έπραξε μετά από την απαραίτητη γονική ή κηδεμονική συγκατάθεση.

Δεν υποχρεούμαστε στην πρόσληψη υπευθύνου προστασίας δεδομένων DPO, διότι:

-δεν είμαστε δημόσια υπηρεσία
-δεν έχουμε ως βασική δραστηριότητά μας την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα
-δεν έχουμε ως βασική δραστηριότητά μας την επεξεργασία ευαίσθητων ή ποινικών δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Κάθε πρόσωπο το οποίο αφορούν τα δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία (υποκείμενο των δεδομένων») έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

-Το δικαίωμα ενημέρωσης
-Το δικαίωμα πρόσβασης
-Το δικαίωμα στη διόρθωση
-Το δικαίωμα στη διαγραφή (δικαίωμα στη λήθη)
-Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας
-Το δικαίωμα του υποκειμένου στη φορητότητα
-Το δικαίωμα αντίρρησης
-Το δικαίωμα αντίρρησης στις περιπτώσεις profiling
-Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δικαιούται δηλαδή να έχει άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα θέματα των προσωπικών του δεδομένων, να αντιτίθεται στη χρήση αυτών σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες, να ζητά και να επιβεβαιώνει τη μερική ή ολική διαγραφή τους από τα αρχεία της επιχείρησης, να ζητά τη διόρθωση ή συμπλήρωσή τους, να πληροφορείται τον χρόνο και τρόπο της αρχικής απόκτησης των προσωπικών δεδομένων από την επιχείρηση καθώς και να ενημερώνεται για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια ή είστε πελάτης μας, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς,φορολογικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

 

Go to Top